Thông tin

Thông tin
Avatar
Họ và tên Nguyễn Tùng Sơn - Điện thoại: 01262378999
Email ruansongshan@gmail.com
Link facebook https://www.facebook.com/huskyvn
Kênh youtube
Địa chỉ 74/384 Lạch Tray
Danh sách thú cưng
Ảnh Tên Giống Giới tính Ngày sinh Giới thiệu
TuTu Labrador Cái 7-7-2013
TaoBao Labrador Đực 12-12-2015
Liên kết